Hundeaktiviteter

Her finner dere flere olike hundeaktiviteter.

 

Blodspor/Viltspor

Her finner du litt om hvordan vi går blodspor.
Den som går sporet her er Navarras Sesconda Sorella på 3.5 mnd

Du trenger:
merkebånd til start, vinkler og sporslutt. Sluttgjenstand, godbiter, blod på flaske og sporline, ev et markeringsdekken.

          merkebånd til start, vinkler og sporslutt. Sluttgjenstand, godbiter, blod på flaske og sporline, ev et markeringsdekken   merkebånd til start, vinkler og sporslutt. Sluttgjenstand, godbiter, blod på flaske og sporline, ev et markeringsdekken
   

          Heng et merkebånd der du starter, spark litt opp i skogbunnen og sprut på blod.   Vi bruker en 1/2 liters flaske som vi har borret et lite hull i korka på.
Heng et merkebånd der du starter, spark litt opp i skogbunnen og sprut på blod. Vi bruker en 1/2 liters flaske som vi har borret et lite hull i korka på.De første sporene bruker du hel blodlinje, deretter med opphold mellom   og oppå skinnet legges litt godbiter og blod
De første sporene bruker du hel blodlinje, deretter med opphold mellom og oppå skinnet legges litt godbiter og blod


Her starter Sorella opp sporet sitt   og går godt igang med dyp snute
Her starter Sorella opp sporet sitt og går godt igang med dyp snute
  Her finner hun skinnet og spiser godbitene
Her finner hun skinnet og spiser godbitene
  Så blir det liv i skinnet og masse lek
Så blir det liv i skinnet og masse lek

Blodspor/viltspor - regler

Opp

Flyball

En annerledes og morsom aktivitet

Søndag 15.juni 2014 var Team Hennagarden så heldige og få lære noe helt nytt. Vi har siden i slutten av april 2014 grunntrent litt, etter videoer og mailer fra USA. Nå fikk vi instruktører med oss også fra USA; Sharon Harrell og Dawn Sulliwan-Relling (nå bosatt i Norge).
Vi fikk demo med Dawn og Ash, en fullt opplært konkurranse hund i flyball. Dette ble en fartsfylt og morsom helg, dette er helt klart noe som både passer rasen vår, og eierne.

Teamet med Sharon

Om flyball fra wikipedia:
FLYBALL (International Flyball Racing) er en ny form for hundesport som er i ferd med å spre seg over hele verden, herunder også til Norge. Sporten ble oppfunnet på slutten av 1970-tallet av en amerikaner med det tysk-klingende navnet Herbert Wagner. Flyball er en «actionfylt» sport som fenger både hund og eier.

Banen

Kort fortalt er flyball en hurtigløpskonkurranse som omhandler fire høydehindre (høyden avgjøres etter fastsatte regler på basis av størrelsen på den minste hunden som deltar) og en tennisballholder med utløser på motsatt side. Det monteres 2 parallelle baner, slik at 2 lag kan konkurrere samtidig. Det kan konkurreres i flyball både inne og ute. Banen skal være 51 fot (15,54 m) lang og ha fire hindre på rekke og tennisballholderen i enden. Det første hindret skal så 6 fot (182 cm) fra startlinjen, mens de resterende hindrene skal stå med en avstand av 10 fot (305 cm), hvilket gir en avstand fra siste hinder til tennisballholderen på 4,57 m. Høyden på hvert hinder skal være 10,2 cm under høyden på den minste hunden på laget.

 
   
 
   

Konkurranse og trening

Hundene løper i team á fire hunder, en av gangen. Det er om å gjøre på raskest mulig måte å ta se over de fire hindrene og utløse tennisballen og bringe denne tilbake til startlinjen, over de samme fire hindrene. Mister hunden ballen før mållinjen noteres feil. Idet hund og ball passerer mål starter neste hund. Det laget som feilfritt først blir ferdig vinner.
Flyball krever god fysikk og stor hurtighet om man ønsker å oppnå topp resultater. Sporten er allikevel både morsom og spennende for både hund og eier, selv om man ikke skulle ha slike ambisjoner. Trening må imidlertid til.

 
   
 
   

At flyball er en fartsfylt og spennende begivenhet er det liten tvil om. Den offisielle verdensrekorden (juli 1999) holdes av et kanadisk lag (team Instant Replay) og er på 16,06 sek. Dette er imidlertid på lang nær den hurtigste tiden som har blitt registrert. Den 5. september 2004 løp nemlig et amerikansk lag (team SpringLoaded) på 15,36 sek., men denne og flere andre rekorder har ikke blitt anerkjent som verdensrekord. På det amerikanske teamet startet en hollandsk gjeterhund, en border collie, en blandingshund (ukjent mix) og en whippet.

 

I Europa holdes rekorden av et britisk lag (team Jets). Den er på 16,75 sek. og ble satt 30. mars 1997. I Belgia (team Lupus Need For Speed) er den nasjonale rekorden på 17,06 sek. (28. juni 2004) og i Australia (team Parramatta Shockwave) er den nasjonale rekorden på 18,47 sek. (13. juni 2004).

Konklusjon fra helgen – flyball er MORO for både to og firebeinte

 

Lørdag 31.08.2014 var vi så heldige å få nok en flyballinstruktør fra USA hit til oss. Nemlig Deb Norman som har Hennagardens Fara Felicita. I tillegg til henne kom også Dawn, denne gangen sammen med to av sine flyballkollegaer i Oslo June og Madelen.

Teamet med Deb og Dawn
Teamet med Deb og Dawn

Vi hadde her en del grunnleggende trening inne før vi rigga bane ute. Lek er viktig.

 
Her får Destra leke med ball, og lære bytte å med tauleke.
             
   

 
Innlæring av plattning, for videre å lære på flyballkassen (tennisballholder). Alle fire beina skal på, og helst i full fart.

 
Ute er banen satt opp etter mål, og vi lærer å løpe over tre hinder først

 
 

 

 
Innlæring av valp. Slik at de skal lære å løpe banen

 
Dette er en aktivitet som hundene elsker, full fart og liv over hele gjengen. Ja for de tobeinte også

Opp

Ferdselsprøve - Beörighetsprov IPO
Navarras Prima Pallina

Tatt på Biri hos NSchK avd Oppland 17.09.2011

Regelverket er i ettertid av prøven til Pallina litt endret

FERDSELSPRØVE – FP (BH) (fra NKK sitt regelverk)

Generelle bestemmelser for Ferdselprøve FP: Ferdselselsprøven består av to deler, en lydighetsdel:
– Del A, og en praktisk ferdselsdel – Del B. Prøven er åpen for alle raser.

Hunden må være fylt 12 mnd for å delta.

Ved starten av hver del skal hundefører melde seg til dommer på en sportslig måte, med hunden i GST i line foran D. Ved prøvens slutt gies det ikke poeng, kun bestått eller ikke bestått.

Del A skal være bestått med minimum 70% av poengene for at man kan gå videre til del B.
For å bestå Del B skal alle de praktiske øvelsene bestås med predikatet "Tilstrekkelig". Det er ingen tidsfrist på hvor lang tid prøven skal være.

DEL A – LYDIGHETSDELEN:

Lydighetsdelen kan avholdes på en treningsplass eller ute i terrenget.

Alle øvelsene starter og slutter med at ekvipasjen inntar GST.

Det er kun tillatt og kommandere hunden en gang til GST ved starten av hver øvelse.

HF kan rose hunden etter hver øvelse, men hunden skal sitte i GST før rosen tar til. Etter at HF har roset hunden er det tillatt og kommandere hunden i ny GST. Da HF 3 sekunder på seg å innta ny GST. Mellom hver øvelse skal hunden føres " På plass ".

Oppmuntring og lek er ikke tillatt. D gir tegn ved start av hver øvelse, resten av øvelsen skal foregå uten tegn fra D.

Avvikling av øvelsene.
I forbindelse med avviklingen av øvelse "sitt " og " dekk med innkalling " må kommandoen komme når man har gått 10 skritt, og skal være gitt innen ekvipasjen har gått 15 skritt.

Øvelsene skal utføres på en kommando.

Ekstra kommando er kun tillatt umiddelbart etter den første kommando. Feil ved GST eller avvikling vil være med i bedømmelsen av den enkelte øvelse.

Momentene i de enkelte øvelsene skal tydelig markeres med 3 sek, pause (stopp), dette gjelder også når hunden har sitt foran ved innkalling, tilbakekomst ved dekk. Alle disse momentene skal markeres ved 3 sek pause før neste kommando gis.

I de øvelsene HF skal gå fra hunden er det angitt i programmet hvor langt HF må gå, men HF kan gå lenger en angitt i programmet, dog ikke lenger en det D sier.

I programmet er det angitt hvilke kommandoer som er tillatt å bruke og disse skal benyttes.

Hunden skal i de øvelsene det er påkrevd sette seg hurtig, tett og nær foran HF.

Etter påkrevd pause (3 sek) skal hunden innta GST. Hunden kan gå inn rundt eller rett inn på siden. Når hunden skalhentes, kan HF gå inn forfra eller rundt.

Klare til vesenstest
Klare til vesenstest

Pallina på tur inn til dommer for vesenstest   Melder seg for dommer
Pallina på tur inn til dommer for vesenstest Melder seg for dommer

Sjekk av tatovering   Inn for og melde seg for dommer, til lydighetsdelen
Sjekk av tatovering

Inn for og melde seg for dommer, til lydighetsdelen
 
   

1. Lineføring – kommando ”FOT” el. – 15 poeng.

Hunden skal på kommandoen ”fot” freidig, oppmerksomt og tett følge HFs venstre kne, i alle gangarter, vendinger og gjennom gruppen. Linen skal holdes i venstre hånd og skal være slakk.

Hunden skal holde sin plass på føres venstre side og innta GST på eget initiativ. Hunden skal underhele øvelsen forholde seg rolig og være oppmerksom på HF. Under utførelsen av de forskjellige gangarter skal det være markant tempoendring. Kommando er kun tillatt ved forandring av gangart.

De skritt som er angitt i programmet er kun minste antall skritt som må utføres i øvelsen Når HF er i gruppen skal det gjøres en venstre om marsj og en høyre om marsj(i form av et åttetall) i gruppen. Etter gjennomgang av gruppen, gjør HF holdt og inntar GST, tar av linen og gjør seg klar til øvelsen fri ved fot.

Lineføring – kommando ”FOT”
Lineføring – kommando ”FOT”

klare for gruppen   inne i gruppen
klare for gruppen inne i gruppen
holdt inne i gruppen   her kobles båndet av, og resten av prøven foregår fri ved fot
holdt inne i gruppen her kobles båndet av, og resten av prøven foregår fri ved fot

2. Fri ved fot – Kommando ”FOT” el. lignende –
15 poeng.

Øvelsen begynner med at hund og HF går inn i gruppen som under øvelsen lineføring. Når ekvipasjen har vært i gruppen gjøres det holdt, og HF viser så resten av øvelsen som er lik øvelsen lineføring.

Skudd: Skuddene skal komme i begynnelsen av øvelsen, når ekvipasjen er på vei vekk fra D. Skuddene skal komme med ca 5 sekunders mellomrom. Det første skuddet kommer etter ca 15 skritt. Er D i tvil skal D teste skuddfastheten ved at HF tar hunden i line, i en avstand på ca 15 skritt avfyres det ett skudd til på dommers tegn. Hunden skal da stå i slakk line. Viser hunden tegn til redsel på skudd, avsluttes prøven.

Fri ved fot – Kommando ”FOT” el. lignende
Fri ved fot – Kommando ”FOT” el. lignende

gruppen på nytt, denne gangen fri ved fot  
gruppen på nytt, denne gangen fri ved fot  

3. Sitt under marsj – kommandoer ”FOT – SITT” el. lignende – 10 poeng.

Fra GST går HF med hunden fri ved fot i normal gangart. Etter minst 10, maks 15 skritt, skal hunden kommanderes ”sitt”, hunden skal da sette seg hurtig, HF forsetter videre uten endring av marsjtempo, minst 30 skritt. HF gjør helt om holdt. På tegn fra D går HF tilbake til hunden og inntar GST. Hvis hunden legger seg eller står, trekkes det 5 poeng. Hunden skal sitte rolig. Øvelsen skal foregå på en kommando. Ekstra kommando er kun tillatt umiddelbart rett etter den første

Sitt under marsj – kommandoer ”FOT – SITT” el. lignende
Sitt under marsj – kommandoer ”FOT – SITT” el. lignende

4. Dekk med innkalling – kommandoer ”FOT – DEKK – SITT” el. lignende – 10 poeng.

Fra GST går HF fri ved fot, etter ca 10 skritt, max 15 skritt kommanderes det ”dekk”, og hunden skal hurtig legge seg. Uten at HF endrer gangart eller ser seg tilbake, fortsetter HF ca 30 skritt rett frem, stopper og gjør helt om. På tegn fra D kaller HF hunden inn. Hunden skal komme hurtig tilbake til HF, sette seg foran og innta GST etter ca 3 sek. Hvis hunden står eller legger seg, skal det trekkes 5 poeng. Øvelsen skal utføres på en kommando, ekstra kommando er kun tillatt rett etter den første kommando.

Sitt under marsj – kommandoer ”FOT – SITT” el. lignende
Dekk med innkalling – kommandoer ”FOT – DEKK – SITT” el. lignende
(Pallina glemte dessverre hva dekk var her, og tok innkallingen fra sitt.)

  Litt ros hører med; mellom øvelsene
  Litt ros hører med; mellom øvelsene

5. Dekk med forstyrrelser – kommandoer ”FOT – DEKK – SITT ” eller lignende - 10 poeng.

Før en annen hund begynner sin lydighetsdel, dekker HF sin hund på anvist sted inne på banen. Fra GST dekkes hunden, uten at line eller andre ting blir ved hunden. HF går fra hunden minst 30 skritt og blir stående med ryggen til hunden. Under øvelsen skal hunden forholde seg rolig. På dommerens anvisning etter øvelse 4, går HF tilbake til hunden og stiller seg ved siden av hundens høyre side, etter ca 3 sek kommanderes hunden opp.

Bedømmelse: Sitter eller står hunden, ligger urolig eller fjerner seg fra utgangspunktet gis det en delbedømmelse. Kommer hunden HF i møte når HF går for å hente hunden når øvelsen er ferdig, kan den høyst oppnå predikatet ”Tilstrekkelig” i øvelsen.

Hvis det er mulig kan man la hannhunder og tisper ligge på forskjellige plasser.

Dekk med forstyrrelser – kommandoer ”FOT – DEKK – SITT ” eller lignende
Dekk med forstyrrelser – kommandoer ”FOT – DEKK – SITT ” eller lignende

Hunden Pallina går samen med, skal nå gå programmet sitt, og Pallina skal ligge i dekk mens han gjør det  
Hunden Pallina går samen med, skal nå gå programmet sitt, og Pallina skal ligge i dekk mens han gjør det  
  Melding til dommer, ferdig prøve.
  Melding til dommer, ferdig prøve.

Har jeg vært flink fattern?   Pallina har bestått lydighetsdelen
Har jeg vært flink fattern? Pallina har bestått lydighetsdelen

DEL B - FERDSELSDELEN

Del B skal foregå på åpen vet eller gate eller sted hvor det er normal ferdsel av folk. Kun D, eventuelle prøveleder, hunden og dens fører er på stedet. Alle de andre skal være borte fra plassen slik at ingen er til sjenanse for den øvrige ferdselen på stedet. Kravet til denne delen er at man har god tid på grunn av den er så spesiell. Man må passe på at kravene ikke blir satt ned på grunn av at man har dårlig tid. Det gies ikke poeng på denne delen kun helheten som avgjør om at hunden har bestått eller ikke.

BESKRIVELSE AV DE ENKELTE ØVELSER I
DEL B - FERDSELSDEL

Praktisk utførelse - Hundens oppførsel og lydighet (appell) på åpen gate. På Ds anvisning går HF med hunden bortover gaten/veien i line (på fortauet). D skal følge etter på passende avstand. Linen skal henge løst ved førerens venstre side. Hunden skal forholde seg rolig ovenfor folk og biler som de møter. Under gangen skal hundefører passeres av en syklist som passerer på førerens venstre side.
Syklisten skal komme bakfra. Når syklisten passerer skal den ringe med sykkelbjella. Når syklisten har passert skal hundefører vende helt om og gå mot D som går bak. HF håndhilser på D og snakker med vedkommende dommer. Hunden skal her stå rolig(den kan sette seg eller legge seg, men den skal forholde seg rolig).

              ferdselsdelen har startet på bensinstasjonen
  ferdselsdelen har startet på bensinstasjonen

Pallina viser at hun kan lydighet i trafikkert område  
Pallina viser at hun kan lydighet i trafikkert område  

Hundens atferd under vanskelige trafikkforhold. På Ds anvisning går HF med hunden til et sted hvor det er sterk trafikk både av biler og fotgjengere. Her skal HF to ganger gjøre holdt, den første gangen skal hunden sette seg og bli sittende rolig. Ved den andre stoppen skal HF kommandere dekk, hvorpå hunden skal legge seg og bli liggende rolig. Under denne øvelsen skal det også være et kort opphold på et sted hvor det er mye støy (jernbanestasjon, busstasjon eller torg).
Under hele øvelsen skal hunden følge fører villig og freidig.

 
   

 
   

  passerende syklist
  passerende syklist

 

Hundens atferd når den er alene, - og ovenfor andre dyr. På dommerens kommando går føreren bort til et sted med moderat ferdsel av folk og setter hunden fast.
HF går rolig fra hunden og gjemmer seg i oppgang eller butikk slik at HF er utenfor hundens synsfelt. Hunden kan stå sitte eller ligge. HF skal være borte i 2 minutter.
I tiden HF er borte skal en hjelper med en annen hund passere hunden. Disse skal passere på ca 5 skritts avstand. Hunden som står fast skal forholde seg rolig når den andre hunden passerer (den hunden som skal passere må være rolig og ikke være til utfordringfor den hunden som står fast).
Bemerkninger til øvelsen: D avgjør om alle hundene skal gjennomføre øvelsene på samme sted eller om man skal forflytte seg.

Pallina blir satt fast
Pallina blir satt fast

fører går vekk og holder seg skjult  
fører går vekk og holder seg skjult  

  en annen hund går forbi, og Pallina skal holde seg rolig
  en annen hund går forbi, og Pallina skal holde seg rolig

Navarras Prima Pallina har bestått ferdselsprøven, som den 2. gårdshunden i Norge.
Navarras Prima Pallina har bestått ferdselsprøven, som den 2. gårdshunden i Norge.

Gratulasjoner av stevneleder   Gratulasjoner av dommer
Gratulasjoner av stevneleder Gratulasjoner av dommer

Regelverk RIK prøver

Opp

Lek og kontakt

Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til.
Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier.
Treningen vil da gå lettere fordi hunden hele tiden er oppmerksom på hva eieren gjør.

               
 

Kontakttrening kan foregå ved at man kan oppmuntre hunden til å se på seg og belønne med, godbit, ros eller lek. Hvis hunden er løs ute og kommer mot deg/ser på deg, roser du hunden og sette i gang en lek eller lar den få en godbit.
For å få en hund som synes det er stas å komme til deg, er det lurt og alltid belønne hunden når den kommer uoppfordret tilbake. Belønning kan være godbit, ros eller lek, det viktigste er at det oppleves som positivt å ta kontakt. Godbiten bør komme fra ansiktet ditt, enten ved at du «ploffer» (spytter ut godbit fra munnen) eller fører hånden med godbiten i fra ansiktshøyde. Dette gjøres for å få hunden til å ha blikkontakt med deg.

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Svaret er med en gang du får den.

Valper lærer fort, men husk at treningen hele tiden må gjøres morsomt og positiv samt tilpasses valpens alder og utviklingsstadium. Og ikke glem å stoppe i tide.
Noen få og små økter om gangen er nok, gjenta heller øktene.
Husk at treningen bygger på samarbeid og gjensidig forståelse. Dette er grunnlaget for et positivt hundehold hvor du og hunden vil få gjensidig glede av hverandre.
Som med all hundetrening gjelder det å begynne i rolige og trygge omgivelser slik at hunden får en sjanse til å forstå hva det er vi vil. Den skal ikke ha forstyrrelser rundt seg til å begynne med, start inne på eks kjøkkenet eller stua. Etter hvert når hunden lærer seg øvelsen i trygge omgivelser, flytter du gradvis treningen til steder med litt mer forstyrrende miljø.
De aller fleste øvelser kan du trene på inne. Start gjerne inne med matskåla, la hunden lære seg å sitte pent med kontakt før den får maten sin.

sitte pent, og ta kontakt  
sitte pent, og ta kontakt  

versegod, og han får maten sin
versegod, og han får maten sin

Det samme kan du bruke når dere skal ut og inn døra på tur, la valpen sitte pent før du åpner døra. I bilen er dette også greit å trene på, da har du en rolig hund som tar kontakt med deg, før den får gå ut av bilen. Dette er nyttig og en god rutine for deg som hundeeier, da slipper du at hunden løper ut av døra eller bilen, der det lett kan oppstå en farlig situasjon.

Når og hvor skal du trene?

Overalt der du kan ha med hunden. Husk å begynne på rolige steder og gjør det vanskeligere etter hvert. Resultater og fremgang er noe dere sammen må trene dere til og øvelse gjør mester.

Belønn spontan kontakt.

Når valpen/hunden ser på deg belønn med godbit eller lek, slik lærer den at å ta kontakt med deg er moro. Hunden vil synes at det er spennende å være i nærheten av eier, for det er jo der det skjer noe. Hunden blir naturlig interessert i å følge etter og holde kontakt. Og alltid belønne spontan kontakt, er en svært god måte å få en oppmerksom hund på.

Selvsagt skal det være forskjellige grader av belønning. Når hunden snur seg for å sjekke om du fortsatt er med når dere går tur, kan det være nok med et rolig ”bra”. Om hunden kommer løpende tilbake i full fart og tar kontakt, skal det resultere i lek og moro eller en godbit.

Det er utrolig viktig å belønne riktig, med riktig «timing». Trener du eks ligg, skal ikke hunden belønnes når den er på tur til å legge seg, men når den ligger helt nede. Dette gjelder i alle øvelser, hunden skal utføre øvelsen riktig for å få belønning.

Men hvordan skal egentlig hunden vite hva det er vi vil at den skal gjøre;
La hunden selv finne ut hva det er vi vil. Mye av det du ønsker å lære valpen din, kan den allerede. Den forstår bare ikke hva alt du sier betyr. I løpet av dagen vil valpen garantert både legge seg, sitte, komme til deg og mye mer. Din oppgave blir å fortelle valpen hva dette heter og rose den slik at den ønsker å gjøre det igjen.
Når valpen tilfeldigvis kommer tassende mot deg, si “kom” noen ganger og gi den kos, oppmerksomhet og eventuelt en godbit. Når valpen hører dette flere ganger om dagen på ulike steder, vil den raskt lære å assosiere ordet “kom” med det å komme til deg. Med litt tålmodighet og riktig trening vil hunden kunne lære å forstå mange ord.

Om du sitter i godstolen framfor TV-en, kan du faktisk trene hund. Ha en boks med godbiter stående lett tilgjengelig. Hver gang hunden eks. legger seg, hiv en godbit bort til den og legg på kommandoen ligg.

Om hunden må jobbe for belønningen og bruke hodet, blir også kommunikasjonen mellom eier og hund mindre masete. Å vente ut hunden og belønne når hunden spontant utfører en ønsket atferd, er den beste måten for hunden å lære.
Da får du en mer aktiv og selvstendig hund.

Lek

Det er viktig at valpen under lek og aktivitet får holde sitt eget tempo, både når du leker med den og når den leker med andre hunder. Om lekekameraten blir for voldsom og dominerende for valpen, bør du gripe inn slik at valpen ikke blir “overkjørt”. Blir den sliten er den mer utsatt for å skade seg, og leken og den sosiale omgangen med andre hunder kan oppfattes som negativ.

Det er mange måter du og hunden kan leke på. Tenk gjennom hvordan du leker fra den er liten. Husk at den en dag blir stor og sterk. Valpen bør ikke venne seg til å bite på deg eller i klærne dine under lek, da dette kan få uheldige konsekvenser senere. Ha egne leker til hunden som bare blir brukt der du og hunden leker. Disse lekene skal ikke ligge framme til en hver tid, men kun brukes når dere leker sammen. Dette gjøres for at leken, skal være spennende og morsom når den brukes, f.eks. en ball. Avbryt lekeøkten med å «snyte» hunden for leken og legg den vekk.

 
   

Det er du som avgjør når leken starter og når den slutter. Ved leking vil valpen gjerne lage lyd. Blir den for ivrig og høyrøstet, avbryter du leken straks og overser valpen til den har roet seg. Lek kan brukes som belønningsteknikk når du trener med hunden, men leking bør aldri være den eneste måten du aktiviserer hunden på. Andre aktiviteter bør utgjøre størsteparten av aktiviseringen av valpen. Overdreven pinnekasting, dragkamp og småslåssing kan lett medføre stress hos hunden og bør unngås. Variert trening og aktivisering ledet av deg som eier vil tilfredsstille hundens behov for stimulering.

Annen aktivisering

Hunder trenger både fysisk og mental stimulering. Det siste glemmer mange dessverre alt for ofte med sine hunder. Det finnes en rekke måter å stimulere hunden mentalt på; Søksøvelser å la hunden bruke nesa til å lukte seg frem til noe.
Her er det mange ulike typer av spor en kan holde på med, noe som passer for alle raser. Blodspor, skogsspor, felt søk, jordespor, ja eller rett og slette få noen til å gå ut i skogen og gjemme seg og la hunden få finne den igjen.

Trening av “sirkuskunster” som å rulle rundt, sitte bjørn, ligge død, krype, lukke dører eller skuffer og mye mer kan være både morsomt og nyttig. Du kan også gjemme godbiter, for eksempel inne i kartonger, under en blomsterpotte eller bøtte,
i en godbitball eller lignende som er egnet for dette.

på leiting etter godbit   riktig potte
på leiting etter godbit riktig potte

Elviro bikker på potten   Belønning - godbiter
Elviro bikker på potten Belønning - godbiter

Eller rett og slett la hunden få jobbe litt for maten sin, strø hundefôret rundt om i hagen eller på kjøkkengulvet, og la den få snuse seg til maten sin. Da får du både en mett og sliten hund.

En annen måte er å la hunden få tid til å tenke selv, og du belønner den straks den gjør det du ønsker.
F.eks. du ønsker at hunden skal sitte;
hold en godbit i hånden og la hunden få jobbe selv til den gjør det du ønsker. Den vil prøve seg på litt forskjellig, for den har jo lyst på godbiten. Den legger seg, slikker seg på snuta, står og ser på deg, prøver litt forskjellig for å komme til målet, ja og så setter den seg. Da belønner du med godbiten du har i hånda. Dette gjør at hunden vil «jobbe» for en godbit.
Her er det bare fantasien som setter grenser. Hunder elsker å jobbe..
Ved å gi hunden din variert aktivisering i form av turer, søksarbeid, oppgaver der den må finne ut selv hva den skal gjøre, lek, balansere på steiner eller stokker, hoppe over hinder, krype under ting o.l., vil du vil få en mer harmonisk og lykkelig hund. Tilpass alltid aktiviseringen til valpens nivå og fysikk, slik at den ikke kommer i fare for å skade seg. Valpen har ikke like god bevegelse, koordinasjon og styrke som den voksne hunden, så du bør begynne treningen forsiktig.

Avslutt alltid treningen med noe dere mestrer og synes er moro. Slik vil både du og hunden se frem til neste trening med glede.

Husk å ha det moro med hunden din, det er det viktigste  Lykke til!

På bildene: Hilde og Hennagardens Elviro Educato
Tekst: Kari Helene S. Knestang

Opp

Lydighet - LP

Lydighet, også kalt dressur, appell og (eng.) obedience, er en konkurranseform der hund og hundefører konkurrerer sammen med og mot andre ekvipasjer om poeng og det å bli beste team i henhold til klasse og et forhåndsdefinert program. NKK er topporgan i Norge, og det deles ut championat.

Lydighet - for hunder av alle raser!

Lydighet er en gren hvor man utfører fast bestemte øvelser og det bedømmes om man har klart dem riktig. Alle hundene gjør de samme øvelsene, og deretter vurderes det hvordan de ble fremført. I lydighetsringen ser vi hunder av nesten alle raser og førere i alle aldre. De har alle en ting felles: Gleden av å arbeide og samarbeide med hunden sin.


samspill mellom hund og eier
samspill mellom hund og eier

Selv om ikke alle når like langt, kan alle komme frem til et brukbart resultat bare innsatsviljen og pågangsmotet er i orden.

Det blir arrangert et stort antall lydighetsprøver rundt om i landet. Det konkurreres i fire klasser med stigende vanskelighetsgrad.

Alle hunder over 9 måneder kan delta på lydighetsprøver, også blandingshunder. De eneste som er utelukket, er tisper med løpetid. Mange klubber, både rase- og lokale klubber har egne kurs i lydighet.

Lydighet inngår gjerne også i andre former for hundesport, f.eks. i IPO og brukshundsport. Disse grenene kan ha andre regler for hva øvelsen som sådan skal inneholde av elementer.


hopp over hinder   fri ved fot
hopp over hinder fri ved fot

Poengbedømning og premiering

Hver enkelt øvelsene i lydighet tildeles en karakter av en kvalifisert lydighetsdommer.
Det gis karakterer etter følgende skala: 10-9,5-9-8,5-8-7,5-7-6,5-6-5,5-5-0. 0 er underkjent og 10 perfekt. Hver av øvelsene har i tillegg en varierende koeffisient som karakteren multipliseres med for å finne ut poengsummen for hver enkelt øvelse.

Forklaring: koeff. nedan betyr Koeffisient og tot. betyr Totalt

Øvelse

Bronse-
merke
Klasse
I
Klasse
II
Klasse
III
Klasse
Elite
  koeff tot koeff tot koeff tot koeff tot koeff tot
1 1 10 1 10 3 30 4 40 3 30
2 2 20 3 30 3 30 3 30 2 20
3 4 40 2 20 1 10 3 30 3 30
4 2 20 4 40 3 30 4 40 3 30
5 1 10 2 20 2 20 4 40 4 40
6 3 30 2 20 2 20 3 30 4 40
7 4 40 3 30 2 20 2 20 3 30
8 1 10 2 20 1 10 4 40 3 30
9 - - 1 10 2 20 4 40 3 30
10 - - - - 1 10 1 10 4 40
Totalt 180 poeng 200 poeng 200 poeng 320 poeng 320 poeng
1. premie   160-200 p 160-200 p 256-320 p 256-320 p
2. premie 140-159,5 p 140-159,5 p 224-255,5 p 224-255,5 p
3. premie 100-139,5 p 100-139,5 p 192-223,5 p 192-223,5 p

 

 
   

Program og klasser


Øvelse Bronsemerke klasse I klasse II klasse III klasse Elite
1 Visning av tenner Visning av tenner Fellesdekk
3 min med skjult fører
Fellesdekk
4 min med skjult fører
Felles sitt 2 min med skjult fører
2 Lineføring Fellesdekk
2 min
Fri ved foten Fri ved foten Fellesdekk
4 min med skjult fører
3 Fri ved foten Lineføring Dekk under Sitt under marsj Fri ved foten
4 Dekk fra holdt Fri ved foten Innkalling fra sitt med stå Innkalling fra dekk, med stå og dekk Stå, sitt og dekk under marsj
5 Innkalling fra sitt Dekk fra holdt Stå under marsj Fremadsending med dekk og på plass Innkalling fra dekk, med stå og dekk
6 Stå under marsj Innkalling fra sitt Apportering Apportering over hinder Fremadsending med dirigering, stå, dekk og på plass
7 Enkelt dekk 2 min Stå under marsj Fritt hopp over hinder, med sitt Apportering av metallgjenstand Apportering med dirigering
8 Helhetsinntrykk Fritt hopp over hinder Fremadsending med stå og på plass Neseprøve Apportering av metallgjenstand over hinder
9 Helhetsinntrykk Kontroll over hunden på avstand Kontroll over hunden på avstand Neseprøve
10 Helhetsinntrykk Helhetsinntrykk Kontroll over hunden på avstand


Lydighet LP - regler

Opp

Rally lydighet

Hva er rallylydighet?

Rallylydighet er en hundesport som oppstod i USA. I 2005 ble Norsk rallylydighetsklubb dannet og i 2013 ble sporten godkjent av NKK.

I rallylydighet går eier og hund en bane sammen i en bestemt rekkefølge. Banene består av 15-22 skilt med øvelser fra lydighet, agility og freestyle. Som i agility er banene nye for hver gang, slik at man aldri vet hvilke kombinasjoner som kommer, men eier har mulighet til å gå igjennom banen i 10 minutter før konkurransen uten hund. Alle starter med 200 poeng og blir trukket etterhver om man gjør noe feil.

Det konkurreres offisielt i fire klasser. Etter hvert som man kommer oppover i klassene kommer det flere skilt med høyere vanskelighetsgrad. Om man ikke er klar for å starte å konkurrere i klasse 1 er det også en rekruttklasse hvor man kan belønne hunden visse steder underveis.

Hovedfokuset til rallylydighet ligger på glede, samspill og gode holdninger. Eier har derfor lov til å rose og oppmuntre hunden så mye han eller hun vil under konkurransen. Sporten passer derfor veldig godt for alle hunder.


Pallina går her kl.1 øvelser, som utføres med bånd på   Fullt fokus
Pallina går her kl.1 øvelser, som utføres med bånd på Fullt fokus
Linen skal hele tiden være slakk  
Linen skal hele tiden være slakk  
 
   
Pallina går her kl.2 øvelser, som utføres fri ved fot   Litt belønning må til
Pallina går her kl.2 øvelser, som utføres fri ved fot Litt belønning må til
 
   
  Halen til Pallina er aldri stille
  Halen til Pallina er aldri stille
En glad og lykkelig hund på trening  
En glad og lykkelig hund på trening  

Regelverk Rally lydighet
Norsk Rallylydighetsklubb

Opp

Smeller

Hva er SMELLER?

SMELLER - en ny hundesport
Smeller er hundesporten for alle som liker nesearbeid.
Her er det ingen egne lydighetsøvelser, men øvelsene forutsetter et svært godt samarbeid med fører.

Smeller består av 3 obligatoriske klasser og 2 valgfrie eliteklasser. Smeller klasse I består av 4 øvelser:

1. Banesøk

Belva på kassesøk   Favola kassesøk
Belva på kassesøk Favola kassesøk

2. Søk på kasser

Destra banesøk   Pallina Banesøk
Destra banesøk Pallina Banesøk

3. Søk i rom/lokale

4. Utvendig søk på kjøretøy

Oversikt over øvelsene i samtlige klasser finner du her:

Smeller klasse I – begynnerklasse

•   Ved opprop mottar hver deltaker en ”smeller” av lær, plast eller gummi med ID-lukt
•   Øvelse 1 Søk på 4 stk. parallelle baner á 6 bokser –
1 duplikat skal markeres i hver bane - ingen innlagte forstyrrelser
•   Øvelse 2 Søk på 16 kasser/esker/bokser – 1 duplikat skal markeres - ingen innlagte forstyrrelser
•   Øvelse 3 Søk i et rom/lokale – alternativt på 2 vegger i et stort rom/lokale – 4 duplikater skal markeres
•   Øvelse 4 Utvendig søk på 1 stk. kjøretøy – 5 duplikater skal markeres

Smeller klasse II – ID-lukt

•   Ukjent smeller med ID-lukt presenteres for hunden i starten av hver øvelse
•   Øvelse 1 Søk på 4 stk. parallelle baner á 6 bokser – 1 duplikat skal markeres i hver bane - negativ ID-lukt (ulike) i 3 bokser i hver bane legges inn som forstyrrelser
•   Øvelse 2 Søk på 16 kasser/esker/bokser – 1 duplikat skal markeres –
4 negative ID-lukter er lagt ut
•   Øvelse 3 Søk på 4 m2 terrassefliser/rister/gitter – 1 duplikat skal markeres - 3 negativer er lagt ut
•   Øvelse 4 ID-spor – 300 m – 3 duplikater skal markeres

Smeller klasse III – Presentasjonshund

•   Hundene presenteres for fremmede lukter som smeller
•   Øvelse 1 Søk på 2 stk. parallelle baner á 6 bokser. Maks 3 duplikater i hver bane - negative lukter i de andre boksene
•   Øvelse 2 Utendørs søk – felt på 4x4 m – 5 skjulte duplikater skal markeres (maks overflate er 2 cm)
•   Øvelse 3 Utvendig søk på 3 kjøretøy – 6 duplikater skal markeres
•   Øvelse 4 ID-spor – 600 m – 4 duplikater skal markeres

Klasse Elite I – Personsøk (valgfri eliteklasse)

•   Øvelse 1 Søk på 2 stk. parallelle baner á 6 bokser med skifte av smeller (ID-lukt) – forstyrrelser i 8 bokser
•   Lukt av smeller/duplikat i bane nr. 2 ligger som forstyrrelse i den første banen
•   Lukt av smeller/duplikat i første bane legges ut som forstyrrelse i den 2. banen
•   Øvelse 2 Objekt / person – lukte på et objekt – markere personen som eier objektet blant 6 mulige
•   Øvelse 3 Person / objekt – lukte på person – markere tilhørende objekt av 6 mulige

Klasse Elite II – ID-spor i bymessig område (valgfri eliteklasse)

•   Øvelse 1 200 m ID-spor i tettbygd strøk – 8 duplikater skal markeres

Norsk Smellerklubb

Opp

Spesialsøk

Spesialsøk er en betegnelse på ulike aktiviteter knyttet til bruk av hundens unike nese. Ikke noe konstruert instrument kan pr. i dag konkurrere med hundens luktesans. Vi kjenner jo alle til bruken av minehunder, narkotikahunder mm på det profesjonelle plan.

Vanlige hundeeiere har i de siste årene begynte å bruke spesialsøk som aktivisering - både for hunden og sin egen del. Enkelte har også klart å skape sin egen arbeidsplass ved å lære hunder å identifisere ulike stoffer - f.eks. råte i stolper eller muggsopp i hus.

Metodene for slik opplæring

varierer mye i forhold til hvilket treningsmiljø man befinner seg i. Med metoden "Kvalifisert operant opplæring" er det gjort et skikkelig gjennombrudd når det gjelder tidsforbruk, belønningsteknikk og kvalitetssikring - og ikke minst hvor enkelt det er å lære inn nye preparat på hunder som allerede kan "leken".

Spesialsøk går mao ut på å lære hunden å skille ut ett eller flere preparat/luktstoffer i ulike miljø - enten det dreier seg om kantareller, narkotika, kreft, liklukt, miljøgifter, gass, ID-lukt fra dyr eller mennesker. Det er bare vår egen fantasi som setter begrensninger for hva vi kan utnytte dette til - både som hobby-aktivitet eller profesjonelt.

Grunntrening starter

på en nyutviklet "treningsplattform" hvor det etableres en lek med hunden - i forhold til å finne riktig "preparat". Denne leken utvikler seg i løpet av svært kort tid til at hunden markerer rett "preparat" hver eneste gang - selv om vi legger inn forstyrrelser i form av lukter den IKKE skal markere på.


Spesialsøksbord

Elena på sin første runde spesialsøk   Elena jobber på plattformen
Elena på sin første runde spesialsøk Elena jobber på plattformen
 
   

Deretter begynner det viktigste arbeidet

- nemlig å trene hunden i å finne luktstoffet/preparatet i alle typer miljø - både ute og inne - alt etter HVA man søker etter

Spesialsøk

Opp

Nosework

Nosework er en søkssport. Inspirert av oprative spesialsøkshunder ble K9-Nosework etablert i USA.
Sporten passer for alle type hunder.
Søk bygger og styrker relasjonen mellom hund og fører, og er et sikkert sett å holde hunden i form både fysisk og mentalt.
Nosework er nå på full fremmarsj i Norge og Sverige – og ikke uten grunn!
«Svenska Nose Work Klubben» har blitt tilknyttet SKK våren 2015 og sporten blir nå offisiell i Sverige.
I konkurransesammenheng er det 3 ulike klasser/vanskelighetsgrader.
I USA hsøker man etter små mengder av eteriske oljer (Bjørk, Anis og Kryddernellik).
En lukt i klasse 1, 2 forskjellige lukter i klasse 2 og 3 ulike lukter i klasse 3.
I Norge søker hundene etter de samme luktene som i USA, mens det i Sverige blir brukt hydrolater (blomstervann) med duftene: eukalyptus, laubærblad og lavendel. Heldigvis er det ikke vanskelig å lære hunden nye lukter når man først har lagt et godt grunnlag i treningen, så konkurrere i nabolandene blir nok absolutt aktuelt etter hver som sporten brer om seg!
Eteriske oljer lukter veldig sterkt og må derfor håndteres riktig.
Oljen brukes ALDRI direkte i søkssammenheng, men kontamineres over på annet materiale i svært små mengder.
Man skal knapt ane lukta som skal gjemmes, ellers blir jo oppgavenveldig lett for hunden.
Hundene skal søke på fire ulike områder i alle klassene:


Kjøretøysøk

Emballasjesøk   Søk innendørs
Søk på emballasje Søk innendørs
 
Søk utendørs Søk på kjøretøy

Nosework starter med å lære hunden at det er morsomt å bruke luktesansen sin og søke opp enten godbit eller leke.
Når hunden har oppdaget at det er kjempemorsomt å lete og at det går an å finne noe spennende, begynner vi å introdusere første lukt. LGT-test:
Før man stiller i konkurranse må hunden gjennomføre og bestå en lukt test for å se om den har lært seg å gjenkjenne akkurat denne lukten.
Testen kalles LGT= «Lukt gjennkjenningsTest» og gjennomføres en gang for hver av de tre luktene som brukes i konkurranse.
I praksis vil dette si at du må melde deg på og gjennomføre LGT før du stiller i første konkurranse.
LGT kan gjennomføres hos arrangør av Nosework-konkurranse.
På LGT vil det være lagt ut 12 esker, hvor det vil være gjemt riktig lukt i en av eskene mens de andre 11 er tomme.
Du og hunden har da 3 minutter på søke gjennom disse og finne riktig eske.

Klasse 1: Søk etter bjørk Emballasjesøk:
Søk i emballasje, 12-20 stk
Esker i ulike størrelser og former
Hunden føres i koppel
Emballasjen settes i valgfritt mønster
Ingen forstyrrelser

Romsøk:
Med eller uten koppel
Ingen tomsøk

Søk ute på anvist område:
Med eller uten koppel

Søk på kjøretøy:
Med koppel
Inntil tre transportmidler

Klasse 2:
Søk etter bjørk og anis

Emballasjesøk:
12-20 stk esker, kofferter og bager i ulike størrelser
Emballasje i valgfritt mønster
Hunden føres i koppel
Kan være flere dufter
Minst en forstyrrelse (for eksempel mat, leke)

Romsøk:
Med eller uten koppel
Kan være to dufter
Ingen tomsøk

Søk ute på anvist område:
Med eller uten koppel

Søk på kjøretøy:
Med koppel
Opptil fire kjøretøy
Kan være flere dufter på kjøretøyene

Klasse 3:
Søk etter bjørk, anis og kryddernellik
Emballasjesøk: 12-20 stk Hunden føres i koppel
Emballasje i valgfritt mønster
Tre dufter
Kan være forstyrrelser

Romsøk:
Med eller uten koppel
Kan være tomsøk
Tre dufter

Søk ute på anvist område:
Med eller uten koppel
Tre dufter

Søk på kjøretøy:
Med koppel
Inntil fem kjøretøy

Nosework

Opp

Barn Hunt

Leter du etter nye muligheter for å ha det morsomt sammen med hunden din?
Da burde du definitivt prøve Barn Hunt!
Barn Hunt er en kombinasjon av agility og nosework, og er en helt ny spennende sport som du og din hund kommer til å elske!
Vær et team, finn alle de skjulte stedene i ”låven”, les din hunds signaler når den finner de skjulte skattene, og fortell dommeren at dere fant rotten!
I et inngjerdet område full av høyballer skal din hund søke, sniffe og markere de gjemte rottene (ikke levende) i tillegg til å prøve ut sine agility kunnskaper.
Rottene er gjemt i spesial lagde tuber med mange små hull, slik at lukten av den når din hunds snute. I løpet av en gitt kort tid må din hund lokalisere rottene, klatre på høyballer og gå gjennom tunneler.
Din jobb som handler er å observere din hund og fortelle dommeren når din hund har funnet rotten/rottene.
Vær forsiktig og observer godt, vi har også gjemt tomme tuber, og tuber med redemateriale fra rotter i ringen :)
Den Norske versjonen av Barn Hunt inkluderer ikke levende rotter.

Wasa Barn Hunt

Barn Hunt

Opp